Uden sod…?

Nu har du måske læst eller hørt om andre lys-producenter hævde, at alle deres naturlige vokslys er "uden sod". Dette er en stor misforståelse. Ingen lys kan være "uden sod", men 100% vokslys har væsentlig mindre sod end traditionelle lys.


I modsætning til andre soyalys-producenter, vil, og kan, vi ikke garantere, at vores soyavoks er fri for sod. Har man en flamme, har man også partikler. Men... vores soyalys udsender færre partikler end ren stearin. Vi har testet dem på DTU og indkøbt partikeltæller for selv at optimere soyamaterialet og vægerne.

 

Vores soya er testet på Eurofin Steins Lab. Her ud over har vi testet hos tyske TÜV for indholdet af VOC (flygtige organiske forbindelser). Vi ligger 3x under paraffin og 8x under vegetabilske olielamper. Hertil kommer en test for PAH (tjære) også hos tyske TÜV. Vi ligger samlet under 5mg/kg hvilket er deres detektionsgrænse.

Vi bruger mange ressourcer på tests. Vi tror på, at dokumenteret fakta om lysets emission af partikler og lader os ikke påvirke af internettets, forhandlernes og virksomheders snak om ”god forbrænding”, ”partikelfrit”, ”CO2 neutralt”, ”ikke-GMO”, ”vegetabilsk”, ”naturligt”, ”godt miljøvalg”, ”økologisk”, ”Svanemærket”, ”clean burn”, ”environmental & health safe”, ”sodfrit” o.s.v., som generelt er mere misvisende end vejledende.

Se vores FB-side for mere info om resultaterne.

 

Væger

Væger kan være en væsentlig kilde/årsag til partikkelforurening. Vær opmærksom på:

o    Trim vægen til ca. 6mm.

o    Sluk vægen med en tang der klemmer om hele vægen, en væge-dypper eller pust ud under et emfang.

o    Undgå stearinlys. Og 100% ren stearin og især stagelys (jf. tests og Bolius-anbefaling). Disse soder mest.

o    Undgå flere væger i samme lys.

o    Sæt ikke lyset i træk og hold mindst 10cm afstand mellem lys.

o    Væger er ofte lavet af kemisk vokset bomuld, som er bleget ved hjælp af dioxiner. Spørg producenten.

o    Væger med metaltråd er de mest skadelige, da de ofte indeholder bly.

 

Duftlys/-olier

Vi anvender højkvalitets råvarer udviklet i England. Alle vores olier er iht. IFRA Code of Practice & Standards. Ingen af vores produkter testes på dyr eller indeholder animalske bestanddele. Helt generelt udvikler duftlys flere partikler end neutrale lys. Duftlys er fantastiske til at skabe en stemning i et hjem, men vi anbefaler, at man ikke bruger mange duftys på samme tid eller tænder dem hver dag. Heller vores soyalys (som ikke indeholder konserveringsmidler, farve eller UV-hæmmende kemi), som dog udsender færre partikler end mange andre traditionelle duftlys. Man skal passe godt på sine lunger, så brug kun duftlys engang i mellem.

 

Partiklers størrelser og de fysiologiske skadevirkninger

Men hvornår er en partikel grov, fin og ultrafin? En grov partikel kan opstå som produkt af mekanisk slid, som slid på dæk, vejen eller som generelle støvpartikler. Disse er >2,5 mikrometer (µm) (1 µm = 1000 nm, dvs. > 2500 nm) og bliver allerede filtreret fra af fimrehår og slim i næse og svælg, herfra bliver de transporteret op i svælget og udskilt igen.  Fine partikler er partikler er <2,5 µm (<250 nm) og kan deponeres helt ned i lungeblærerne (alveolerne), luftrør og bronkier. Herfra bliver de kun fjernet langsomt. Ultrafine partikler penetrerer og reagerer ikke med cellerne, da de deponeres og fjernes af mukociliære bevægelser, hvilket betyder, at partikler fanges i slim og fimrehår og vha. bølgende bevægelser bliver ført op til svælget, hvorfra de synkes. Derudover bliver nogle partikler også fagocyteret af makrofager (immunsystemets celletype). En fagocytose er makrofagers optagelse af store partikler v.hj.a. receptorer på makrofagens overflade, som aktiveres af antistoffer rettet mod fremmedlegemet. Dette antistof bindes til makrofagens og partiklens overflader og fungerer som bindeled imellem de to. Partiklen optages herved af makrofagen og transporteres til endocytosevesikler, som er ’blærer’, partiklen pakkes ind i for at kunne transporteres via cellemembranen til optagelse og nedbrydelse. Herfra transporteres partiklen til lysomerne (cellens fordøjelsesorganel), hvor den bliver metaboliseret (nedbrudt) i makrofagenKurv  

produkt (tom)