Partikler - hvad er problemet?

Problemet ligger i måden, menneskets lunger arbejder på. Lungernes vigtigste funktion er at forsyne kroppen med ilt (O2) fra luften og rense kroppen for kuldioxid (CO2). I lungerne er der et stort sammenhængende netværk af luftrør og bronkier, der som et træ forgrener sig ud i mindre og mindre rør. Forgreningerne ender i ca. en milliard små luftrum, som kaldes alveoler. Her bevæger ilten sig fra luften over i blodet og videre ud i kroppen. Nogle partikler fanges i halsen og i lungerne, men de mindste partikler kan give alvorlige problemer. Ny forskning fra Arbejdsmiljøinstituttet (se bilag 13) viser, at hvis man indånder partikler, kan det give kræft på to måder. Den ene er, at partiklerne forvolder skade ved at reagere direkte med DNA. Den anden skyldes, at der opstår en betændelsesreaktion i lungerne.

Arbejdsmiljøloven pålægger arbejdsgiverne, at ”arbejde planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”. Men hvad med indeklimaet hjemme hos os selv, eller når vi går på caféer og restauranter (…for ikke at nævne de ansatte)? I kirker? Hjemme kan vi i hvert fald gøre noget for at nedbringe partikelniveauet. Tænd emhætten ved madlavning, åbn vinduerne, luft ud, undgå brændeovnen (25% af luftforureningen i fyringssæsonen kommer fra brændeovne - forureningen herfra er massiv) og undgå stearinlys. ”I de boliger, hvor beboerne tænder stearinlys, står osen for over halvdelen af den samlede partikelforurening” (kilde: Center for Indeklima og Sundhed i Boliger). CISBO anbefaler, at man undgår lys lavet af stearin.Det er ikke let for forbrugeren, restauratøren, caféejeren, kirken osv., som skal købe levende lys at finde frem til et lys, der rent faktisk soder mindre. Som rapporten her fastslår, kan man ikke regne med, at en mærkeordning som Svanemærket nødvendigvis er udtryk for et lavt partikelniveau. Den gængse standard EN15426 ser kun på farven af et stykke glas, som der sodes på. Hjemmesiders, producenters, forhandleres etc. forsikringer om ”lav på sod” er i de fleste tilfælde kun ord fuldstændig udokumenterede. Især synes der at være en udbredt opfattelse af, at alle lysmaterialer, som har en vegetabilsk oprindelse pr. definition er godt, og hvis det er økologisk eller ikke-GMO, er det endda bedre. Tingene er mere nuancerede end det. Der skal ganske enkelt måles på hvert enkelt lysmateriale, hver enkelt væge, hver lys diameter og efter tilsætning af eventuelle olier, hærder, konserveringsmidler, farve etc. Hver af disse kan ændre partikelemissionen radikalt.

Levende lys fremstilles enten af ren stearin, paraffin, voks eller forskellige blandinger af disse materialer. Når lysene brændes, frigøres der både kemiske stoffer og partikler, som forurener indeklimaet.

Der har tidligere været en opfattelse af, at lys af ren stearin var bedre for indeklimaet end paraffin, men sådan forholder det sig ikke. Vores partikeltests på DTU og Particle Technology Labs i USA påviser en enorm produktion af partikler fra 100% ren stearin. At "ren" stearin skulle være bedre for indeklimaet, er i realiteten nemt at modbevise. Enhver partikeltæller vil måle et meget højt niveau partikler, ved tændte stearinlys. Det er en myte, at de skulle sode mindre. Eksempelvis målte vi et af de mest solgte rene stearin-kalenderlys, som rigtig mange børn får med i skole for at lave juledkorationer. Partikelniveauet lå på 1.500.000 partiklet pr. cm3 i gennemsnit over de 3 timer vi målte i et rum på 14m2 med udluftning. Og så var lyset kun nået til "nummer 3". Der var 21 dage endnu...alt for meget og alt for skadeligt. Hovedparten af partiklerne fra stearin er ultrafine partikler, som betragtes som de farligste for mennesker, da de nemmere optages i vores blod og celler.

Politikken skriver d. 14/9-2013 (http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sygdom/ECE2075873/her-er-de-levende-lys-med-faerrest-ultrafine-partikler/): Levende lys lavet af soyavoks udsender markant færre af de ultrafine partikler end paraffin- og stearinlys, som ellers forurener indeklimaet i danske hjem til et niveau, der ligger på linje med forureningen i hjem i for eksempel Beijing i Kina. Det viser en hidtil ikke offentliggjort dansk undersøgelse, som lektor Jørn Toftum fra Internationalt Center for Indeklima og Energi på DTU Byg har udført.

I Kinas luftforurenede byer lider befolkningen under et stort indhold af ultrafine partikler, som kommer ind i hjemmene med luften udefra, men i Danmark er forureningen af indeklimaet ligeså voldsom hos de mange danskere, der bruger levende lys. Se linket for hele artiklen.


På DR.DK kan man læse videre om indeklimaforurening: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/12/02/232747.htm

Se/gense også AFTENSHOWET fra den 14. november 2012 på DR1 om forurening fra levende lys: http://www.dr.dk/DR1/Aftenshowet/Klip+fra+Aftenshowet/#/61428/45:11

http://videnskab.dk/krop-sundhed/stearinlys-fylder-hjemmet-med-nanopartikler#comment-49718

http://ing.dk/artikel/stearinlys-forurener-danske-hjem-paa-niveau-med-lejligheder-i-beijing-161670#comment-form

I Ingeniøren (http://ing.dk/artikel/74944-julelys-bombarderer-dig-med-partikler) skriver professer Steffen Loft fra Institut for Folkesundhedsvidenskab at: »Men ud fra det, vi ved nu, er partiklerne fra lys sandsynligvis lige så farlige som dem fra brændeovne og fra trafikken,« siger han til bladet Tænk og Test.

"Mængden af partikler fra stearinlys i danske hjem er bekymrende", udtaler miljøingeniør Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd til Politiken.

Paraffin er et produkt fra råolie. Stearin udgøres af stearinsyre og palmitinsyre, der normalt udvindes af animalsk eller vegetabilsk fedt.

Se: http://www.bolius.dk/alt-om/indeklima/artikel/hvilke-stearinlys-er-bedst-for-indeklimaet/

Her en et uddrag fra amerikansk undersøgelse (South Carolina State University) af paraffinlys:

Frequent use of certain candles produces unwanted chemicals

Monday, August 24, 2009

Long-term exposure to emissions of certain types of candles could be hazardous to human health and cause poor indoor air quality, according to researchers in the 1890 Research & Extension Program at SC State University. 

Lead researcher Dr. Ruhullah Massoudi and SC State alumnus Amid Hamidi ‘09, who worked with Massoudi while earning his bachelor of science in chemistry, tested various brands of paraffin wax (petroleum-based) and soybean (vegetable-based) candles. The candles were non-scented, non-pigmented and used no dyes.

The candles were placed in an enclosed specially constructed chamber for up to six hours to trap and test the emitted gases of the burning candles. A GC/MS test was conducted to analyze the contents of gaseous products. The chromatograms of the paraffin candles revealed some undesired chemicals, such as alkans, alkenes and toluene, all reported to cause harmful effects to humans.

“The paraffin candles we tested released unwanted chemicals into the air. For a person who lights a candle every day for years or just uses them frequently, inhalation of these dangerous pollutants drifting in the air could contribute to the development of health risks like cancer, common allergies and even asthma,” said Massoudi, a chemistry professor in the Department of Biological and Physical Sciences. “None of the vegetable-based candles produced toxic chemicals,” he added.

According to Massoudi, the undesired chemicals of the paraffin candles were emitted because the candles are by-products of oil refineries, while the soy candles are by-products of vegetables which generally are not harmful to people.

Most consumers purchase the usually inexpensive petroleum-based candles to fragrant an environment or inspire a mood. Massoudi noted, a possible increase in production and demand for soy candles could attribute to a decline of health risks caused by paraffin candles and help disadvantaged small farmers diversify their crops to yield more revenue. Soy wax components, cites Massoudi, are also renewable and biodegradable. 

Kilde: http://www.scsu.edu/news_article.aspx?news_id=832 

 Kurv  

produkt (tom)